ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 208 ครั้ง ]
ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียน ม.5 และ ม.12

ช่วงเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 อบต.โป่งผา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องโรงงานเฟอร์นิเจอร์บ้านเอื้ออาทร 1 เสียงตัดเหล็กส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน โดยมี นางสาวเบญจวรรรณ พิลาลัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยนายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้แนะนำแนวทางแก้ไขให้โรงงานดังกล่าว ซึ่งจะมีการติดตามผลการแก้ไขปัญหาต่อไป 2.เรื่องปัญหากลิ่นเหม็น โรงคั่วกาแฟ โดยเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมกับ นางพรกมล กันทะดง ผู้ใหญ่บ้านน้ำจำกลาง หมู่ที่ 12 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมตรวจสอบโรงงานกาแฟดังกล่าว เนื่องจากปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน และได้ให้แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมมีการติดตามผลในลำดับต่อไป