ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 138 ครั้ง ]
ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ดี ซอยยงยุทธ ซอย ณ ภูมิ ท้ายซอย 3 หมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่