ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 97 ครั้ง ]
ตรวจเยี่ยมมูลนิธิบ้านดอยแด่น้อง หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายปู่ยี่

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วย นายธนกร เครือสาร ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมูลนิธิบ้านดอยแด่น้อง หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิให้การต้อนรับ