ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 76 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของเยาวชนผู้มีความประพฤติดีแต่ด้อยโอกาส เนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน เพื่อเตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วย นายศุภสันส์ ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่สาย , นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง , นายธนกร เครือสาร ผู้ช่วยนายช่างโยธา รวมทั้งผู้นำชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านป่าแฝ และหมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของเยาวชนผู้มีความประพฤติดีแต่ด้อยโอกาส เนื่องจากฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน เพื่อเตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยตามนโยบายของ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย สูตรบาคาร่า