ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 29 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผาทั้ง 4 ศูนย์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผาทั้ง 4 ศูนย์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยนางรัถยา ธนัญชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้สั่งการให้นางสาวปาริชาติ ญาณวัฒนสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผาทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ปัญหาข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โป่งผา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น