ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 50 ครั้ง ]
ประชุมการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เป็นประธานการประชุมการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เพื่อพิจารณาร่างโครงสร้างกำหนดส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ,ภาระค่าใช้จ่าย,กรอบอัตรากำลัง เป็นต้น ณ ห้องประชุมสภา อบต.โป่งผา