ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 44 ครั้ง ]
รับบริการประชาชนในการรับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยนอกสถานที่

รับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยนอกสถานที่ #งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.โป่งผา ออกรับบริการประชาชนในการรับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยนอกสถานที่ บ้านสันทรายปู่ยี่ หมู่ 4 ตำบลโป่งผา ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-12.00 น.