ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 20 ครั้ง ]
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโป่งผา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขันและการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันโดยมีนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ นางรัถยา ธนัญชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย