ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 18 ครั้ง ]
#รับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยนอกสถานที่

23/02/2564 #รับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยนอกสถานที่ #งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.โป่งผา ออกรับบริการประชาชนในการรับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโป่งผา ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-12.00 น.