ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 134 ครั้ง ]
ร่วมลงพื้นที่เตรียมปรับปรุงร้านค้าหน้าขุนน้ำนางนอน

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วย นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางนภาสร ทาตุการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านจ้องวัด ร่วมสำรวจรังวัดพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดระเบียบและปรับปรุงร้านค้าบริเวณหน้าขุนน้ำนางนอน อุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน(เตรียมการ) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อันจะนำมาสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม สร้างความประทับใจในการจับจ่ายใช้สอย ของนักท่องเที่ยว ก่อเกิดรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป