ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 173 ครั้ง ]
เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดย นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.โป่งผา ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้านในตำบลโป่งผา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดเชียงราย โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบาย ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ