ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 91 ครั้ง ]
#ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ร้านข้าวต้มสุขสยาม ตำบลเวียงพางคำ

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 15.40 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการสั่งการของ นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัดอบต.ปฎิบัติหน้าที่นายกอบต.โป่งผา ได้รับแจ้งประสาน จากเทศบาลตำบลเวียงพางคำขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ร้านข้าวต้มโต้รุ่งสุขสยาม ตำบลเวียงพางคำ นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายกอบต.โป่งผา จึงได้สั่งการโดยเร่งด่วนให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โป่งผา นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ ณ ที่เกิดเหตุ พร้อมรถดับเพลิง เช้าช่วยเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยมีเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ร่วมช่วยกันดับเพลิงซึ่งสามารถคุมเพลิงให้สงบได้ในเวลาต่อมา