ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 105 ครั้ง ]
ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เตรียมการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุก

ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอแม่สาย เตรียมการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิดเชิงรุก หรือ Active Case Finding (ACF) ของอำเภอแม่สาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2564 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย เวลา 09.00 น. - 15.00 น. 1. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและมาจากพื้นที่เสี่ยง 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีการพบผู้ป่วยอยู่ในละแวกพื้นที่ 3. กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม./ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสคัดกรองผู้ป่วย