ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 84 ครั้ง ]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

วันนี้ ( 20 เมษายน 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยการสั่งการจากนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจบูรณาการร่วม อบต.โป่งผา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งผาและผู้นำหมู่บ้านในตำบลโป่งผา ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และทำการล้างในพื้นที่ต่างๆ เช่น ตลาดสดบ้านจ้อง ตลาดสดบ้านสันทรายมูล และตามสถานที่ต่างๆที่มีอยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ได้เข้ามาในพื้นที่ตำบลโป่งผา ตลอดจนที่ชุมชนของประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความมั่นใจแก่คนในชุมชน และตามนโนบายส่วนกลาง และจังหวัดเชียงราย ที่ให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง