ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 93 ครั้ง ]
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้โรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

วันนี้ ( 22 เมษายน 2564 ) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามหมู่บ้าน ชุมชน ตลาด ในพื้นที่่ตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ให้ประชาชนได้รับทราบ และตระหนักถึง วิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชน ถึงวิธีการป้องกันไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น เน้นในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น พื้นที่สาธารณะ ตลาด ซึ่งมีการร่วมกลุ่มของบุคคล ซึ่งรถแห่ประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งช่องทางด้านการประชาสัมพันธ์ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของตำบลโป่งผา