ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 500 ครั้ง ]
ต้อนรับอพลเรือเอกอมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการที่ 2/2

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2/2 ได้มาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2/2 ได้มาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2560 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) โดยท่าน ประธานคณะทำงานได้ติดตามโครงการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ณ บริเวณหนองน้ำพุตอนล่าง ซึ่งมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาพร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอแม่สายและฝ่ายสภา อบต.และผู้นำท้องที่ในตำบลโป่งผา ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการขุดลอกหนองน้ำพุตอนล่างเพื่อป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย ทั้งนี้ ได้มีการซักถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ ดูพื้นที่จริงเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการต่อไป

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen