ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 63 ครั้ง ]
#ลงพื้นที่สอบสวนโรคและให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลตนเองจากสถานการณ์Covid-19

วันนี้ (29 เมษายน 2564) นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผาได้มอบหมายให้นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสารวัตรกำนันตำบลโป่งผา ลงพื้นที่เพื่อติดตามสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านสันทรายปูยี่หมู่ 4 ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและสัมผัสเสี่ยงสูง เบื้องต้น ทางโรงพยาบาลฯแนะให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เข้าตรวจเชื้อโควิด 19 อย่างเร่งด่วน ตลอดจนให้คำแนะนำในการทำความสะอาดที่พักอาศัยของผู้ป่วยในเบื้องต้น และการจัดการขยะติดเชื้อ ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด