ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 62 ครั้ง ]
#ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 12 หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลโป่งผา

#วันนี้เวลา 15.00 น.(29 เมษายน 2564) ชุดเฉพาะกิจบูรณาการร่วม อบต.โป่งผาลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามบ้านเรือนและบ้านกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีอยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด19 หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายปู่ยี่ และบ้านน้ำจำหมู่ที่ 5 ตำบลโป่งผา จำนวน 12 หลังคาเรือน หลังจากที่ได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งผา ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่ตำบลโป่งผา และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในชุมชน #หยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไม่ประมาทอย่าการ์ดตก