ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 112 ครั้ง ]
กิจกรรมBig Cleaning Day ทำความสะอาด ฉีด พ่น ยาฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรีย ทุกพื้นที่จุดสัมผัสภายในสำนักงาน อบต.โป่งผา

วันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดกิจกรรมBig Cleaning Day ทำความสะอาด ฉีด พ่น ยาฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรีย ทุกพื้นที่จุดสัมผัสภายในสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ประชาชนผู้มาบริการ และพนักงานในสังกัด