ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 55 ครั้ง ]
รับผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้วเข้าสู่กระบวนการกักตัวในบ้านของตัวเอง

วันที่4 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยการสั่งการจากนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.โป่งผาได้มอบหมายให้ นายกิตติชัย สุขประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ อบต.โป่งผา รับผู้ป่วยโควิด19 ที่รักษาหายแล้ว จากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาส่งยังบ้านสันทรายปู่ยี่ หมู่ที่4 ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาหายแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนกักตัวในเคหะสถานของตัวเองต่อ อีก 14 วัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนในครอบครัวและชุมชนต่อไป