ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 385 ครั้ง ]
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาจัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบและพิจารณาในหลายๆเรื่อง และมีวาระที่สำคัญ ที่ต้องขอความเห็นจาก สภา อบต.โป่งผา ด้วย