ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างถนน 3 สาย

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ลงพื้นที่ ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างถนน ถนน 3 สาย ในพื้นที่ตำบลโป่งผา ตาม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายที่ 1,2, 3 ดังนี้ สายที่ 1 ตั้งแต่ถนนเลียบคลองชลประทาน(บายพาส) จนถึง ศาลา อปพร. หมู่ที่ 2 บ้านหนองอ้อ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สายที่ 2 ตั้งแต่ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล จนถึง ถนนโยธาธิการ(หมู่บ้านเอื้ออาทร 1) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 สายที่ 3 ตั้งแต่ถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายมูล จนถึง ถนนโยธาธิการ เริ่มดำเนินการวันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 สำหรับการก่อสร้างถนนทั้ง 3 สายนี้ จะช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเป็นถนนเลี่ยงเมืองในการสัญจรให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น