ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 13 ครั้ง ]
ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้เปราะบาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำจำกลาง ตำบลโป่งผา

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้เปราะบาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำจำกลาง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้านกลุ่มผู้เปราะบาง (ผู้ยากไร้/เด็ก/ผู้พิการ/คนชรา) ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศุภสันส์ ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่สาย นางพรกมล กันทะดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำจำกลาง และผู้นำชุมชนในตำบลโป่งผา รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม สำหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้านกลุ่มผู้เปราะบางในครั้งนี้ มีประชาชนหมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำจำกลาง อีกทั้งผู้มีจิตเมตตาจากทุกภาคส่วน ร่วมแรงรวมใจสละแรงกายและบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมยอดทั้งสิ้นกว่าสี่แสนบาท