ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 4 แห่ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ชุดเฉพาะกิจบูรณาการร่วม อบต.โป่งผา ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 4 ศูนย์ เเละสนามเด็กเล่น เพื่อให้ปลอดภัยตามมาตรการโควิด-19 และต้อนรับการเปิดเรียน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง