ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 52 ครั้ง ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นายศุภสันส์ ภูมิไชยา ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลโป่งผา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สาย คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บต.) คณะ ในพื้นที่ตำบลโป่งผา โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน โดยมี นายศุภสันส์ ภูมิไชยา ปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลโป่งผา เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้เพื่อ สร้างความเข้าใจ ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด