ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 378 ครั้ง ]
ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหารราช ครั้งที่ 15

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย นายบรรจง ชัยหาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ บริเวณพระบรมนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย นายบรรจง ชัยหาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง และฝ่ายสภา อบต.โดย นายทรงกฤช วังแปง ประธานสภา อบต. พร้อมดวยสมาชิกสภา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 ณ บริเวณพระบรมนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย