ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 616 ครั้ง ]
พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 7 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผา จำนวน 4 ศูนย์ โดยในปีนี้มีนักเรียนที่ จบการศึกษา จำนวน 139 คน

วันที่ 7 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูนยืพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โป่งผา จำนวน 4 ศูนย์  โดยในปีนี้มีนักเรียนที่ จบการศึกษา จำนวน 139 คน โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายบรรจง ชัยหาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เป็นประธาน ในพิธีและมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งการมอบวุฒิบัตรให้แก่บัณทิตน้อยในครั้งนี้มี คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีกับน้องบัณทิตน้อยด้วย