ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 42 ครั้ง ]
ฉีดล้างรางระบายน้ำในชุมชน อันจะขจัดปัญหาสิ่งปฏิกูลหมักหมมมากีดขวางทางน้ำ

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยการสั่งการของนายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านสันทรายนาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อทำการฉีดล้างรางระบายน้ำในชุมชน อันจะขจัดปัญหาสิ่งปฏิกูลหมักหมมมากีดขวางทางน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์ใจแก่ประชาชนในช่วงฤดูฝน