ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 45 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความถูกต้องของสถานประกอบการ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดย นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วย จ่าสิบเอก อำนาจ ผูกพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวศกลวรรณ โลจนะทิพย์สิริ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความถูกต้องของสถานประกอบการ หมู่ที่ 1 บ้านจ้อง, หมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ และหมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ