ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]
ตรวจสอบทางโรงงานยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ร่วมกับทีมสาธารณสุข เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก หมู่ที่ 12 บ้านน้ำจำกลาง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบทางโรงงานยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สภาพแวดล้อมภายในโรงงานไม่มีสิ่งป้องกันพนักงานจากเสียงและกลิ่น สภาพแวดล้อมนอกอาคารเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขและเข้ามาทำใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อไป