ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 57 ครั้ง ]
ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา นำโดย นางสาวณิชาภัทร กันชัย ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านป่าแฝ และหมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจถึงเงินภาษีที่จะนำกลับมาสู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป