ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 48 ครั้ง ]
ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอคุณธรรม สืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดบ้านน้ำจำ ตำบลโป่งผา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอคุณธรรม สืบสานพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดบ้านน้ำจำ ตำบลโป่งผา โดยนายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอแม่สายพร้อมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งผา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อสม. และบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์วัดน้ำจำ โดยมีเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ รับการถวาย พร้อมทั้งให้ศีลให้พรแก่ผู้เข้าร่วมถวาย กิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทำนุบำรุงรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่อำเภอแม่สาย # การดำเนินการในวันนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดครับ