ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 400 ครั้ง ]
อบต.โป่งผาศึกษาดูงานการจัดการขยะในครัวเรือน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อบต.โป่งผา ได้นำคณะศึกษาดูงานไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อบต.โป่งผา ได้นำคณะศึกษาดูงานไปศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด ตามโครงการอบรมและรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนและศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน การให้ชุมชนและผู้ศึกษาดูงาน ได้มาเรียนรู้การจัดการขยะจากต้นทาง ลดปริมาณจากครัวเรือและในชุมชน