ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 584 ครั้ง ]
โครงการอบรมให้ความรู้ อปพร.ชรบ.ตำรวจบ้าน ประจำปี 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อบต.โป่งผา ได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องระเบียบกฏหมาย และอำนาจหน้าที่ของ อปพร.ชรบ.และตำรวจบ้าน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.ชรบ.และตำรวจบ้าน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อบต.โป่งผา ได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องระเบียบกฏหมาย และอำนาจหน้าที่ของ อปพร.ชรบ.และตำรวจบ้าน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร.ชรบ.และตำรวจบ้าน ทั้งด้านการป้องกันและการแจ้งเตือนภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การกู้ชีพกู้ภัย ตลอดจนการฝึกระเบียบวินัยต่างๆ ในแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen