ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 341 ครั้ง ]
โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 อบต.โป่งผา จัดอบรมการบริหารจัดการระบบประปา ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจกระบวนการ การบริหารงานประปา ครอบคลุมทั้งระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบส่งจ่าย และการบำรุงรักษา

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 อบต.โป่งผา จัดอบรมการบริหารจัดการระบบประปา ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจกระบวนการ การบริหารงานประปา ครอบคลุมทั้งระบบน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบส่งจ่าย และการบำรุงรักษา ให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งการอบรม มีทั้งหมด 2 วัน และในวันแรกมีพิธีลงนามส่งมอบประปาหมู่บ้านให้แก่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 และในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำต่างๆแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย