ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 616 ครั้ง ]
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 อบต.โป่งผา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

วันที่  26 มิถุนายน 2560  อบต.โป่งผา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางอำเภอแม่สาย ได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมงาน มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งการแสดงของเยาวชน หน่่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมงาน