ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
ตรวจสอบชี้จุดที่ก่อนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ

วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจงานจ้างพร้อมด้วยกองช่าง อบต.โป่งผาและผู้รับจ้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบชี้จุดก่อนที่จะดำเนินโครงการจำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขยายถนน ซอย3 (ท้ายซอย) บ้านน้ำจำกลาง หมู่ที่12 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ (ต่อเติม) บ้านจ้อง หมู่ที่1 3.ชี้จุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสุสานบ้านป่าแฝ หมู่ที่3 ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง ตามระเบียบกฏหมายต่อไป