ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

วันที่ 30 กันยายน 2564 ชุดปฏิบัติการร่วม อบต.โป่งผา ลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่โดยรอบ ศพด.อบต.โป่งผา/ศพด.บ้านนาปง/ศพด.บ้านหนองอ้อ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ภายใน ศพด.ด้วย