ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 17 ครั้ง ]
คืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กองช่าง อบต.โป่งผา ลงพื้นที่เพื่่อไปตรวจงานโครงการก่อสร้าง และแจ้งความคืบหน้าของโครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักบ้านสันทรายปู่ยี่+บ้านสันป่าสัก 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสุสานบ้านป่าแฝ หมู่ที่ 3 ผู้รับจ้างเริ่มลงงาน มีการปรับพื้นที่ เทถนนแล้ว