ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 349 ครั้ง ]
พิธีประกาศเจตจำนงค์เพื่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้องค์กรใสสะอาด

วันที่ 27 มิถนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จัดให้มีพิธีประกาศ เจตจำนงค์เพื่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้องค์กรใสสะอาด