ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 682 ครั้ง ]
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 อบต.โป่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 อบต.โป่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา มีกิจกรรม ช่วงเช้า พิธีเปิดโครงการอบรม โดยมี นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ ปลัด อบต. ปฎิบัิติหน้าที่ นายก อบต.เป็นประธานเปิด จากนั้น มีการอบรมให้ความรู้ ในเรื่องวันสำคัญทางศาสนา การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี หลักธรรมคำสอนต่างๆ การให้ความรู้ในเรื่องพิธีหล่อเทียน แห่เทียนและวันเข้าพรรษา ออกพรรษา โดย มีพระวิทยากร คือ ท่านพระครูสุวิชานสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านจ้อง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่สาย และช่วงบ่ายมีพิธีการหล่อเทียนพรรษา และการฟังพระธรรมเทศนาร่วมกัน

 

 

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen