ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 583 ครั้ง ]
อบต.โป่งผา ร้อยรักร้อยดวงใจ ทำดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 อบต.โป่งผาจัดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดมีกิจกรรมอบรมทำดอกไม้จันทน์ สนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 อบต.โป่งผาจัดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดมีกิจกรรมอบรมทำดอกไม้จันทน์ สนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ต่อยอดด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยมีชาวบ้านจิตอาสา เข้าร่วมโครงการล้นหลาม ทั้งนี้ทุกคนมาด้วยความจงรักภักดีและ ได้รวมพลังใจกันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป