ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 689 ครั้ง ]
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย ประจำปี 2560

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 อบต.โป่งผา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย ประจำปี 2560 ณ ห้องสมุดสามดี อบต.โป่งผา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โป่งผา