ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 721 ครั้ง ]
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 อบต.โป่งผา ร่วมกับหมู่บ้านเอื้ออาทรแม่สาย 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ และการคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี