ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 485 ครั้ง ]
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 อบต.โป่งผา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งผา เพื่อรายงานผลการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ปี 2560 และแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณาโครงการ