ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 703 ครั้ง ]
การนิเทศและติดตามงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.โป่งผา

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลโป่งผา โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย