ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 638 ครั้ง ]
เปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งผา

วันที่ 16 กันยายน 2560 ชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งผา พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งผาและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกิจกรรมเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งผา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องบอกว่า เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ให้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งผาได้เกิดขึ้น ตามหลัก บวร(บ้าน วัด โรงเรียน) อีกทั้งใช้แนวทางประชารัฐในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโป่งผาเกิดขึ้น