ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 679 ครั้ง ]
อบต.โป่งผาร่วมพิธีลงนาม ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น

วันนี้(3 ตุลาคม 2560) อบต.โป่งผา ร่วมพิธีลงนาม ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)พิธีลงนามดังกล่าวระหว่าง นายคะซึโนริ คาราวะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ จังหวัดเชียงใหม่กับนางสาวกอบแก้ว แก้วคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาปฎิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 3,006,000 บาท แก่ อบต.โป่งผา เพื่อจัดหารถดับเพลิงเอนกประสงค์ ซึ่งรถดับเพลิงดังกล่าวจะช่วยประชาชนในตำบลโป่งผาและพื้นที่ใกล้เคียงมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ##รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี)] ซึ่งกำหนดจัดพิธีลงนามในความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนดังกล่าวระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนางสาวกอบแก้ว แก้วคำ รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตำบลโป่งผา ตั้งอยู่ในเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และภูเขา ที่ผ่านมา มักเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง แต่รถดับเพลิงที่มีอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จึงเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนสำหรับท้องถิ่นนี้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงพิจารณาเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 3,006,000บาท แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เพื่อจัดหารถดับเพลิงเอนกประสงค์ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในตำบลโป่งผา และพื้นที่ใกล้เคียงมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั้วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen