ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 447 ครั้ง ]
ร่วมงานกาชาดและของดีอำเภอแม่สาย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. อบต.โป่งผา ได้นำขบวนของดีตำบลโป่งผาเข้าร่วมแห่ในงานกาชาดและของดีอำเภอแม่สาย ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2560 โดยมีขบวนแห่ของดีของแต่ละตำบลในอำเภอแม่สาย มาร่วมด้วย ในส่วนของตำบลโป่งผาขบวนรถของ ตำบลโป่งผาเป็นการนำของดีที่มีอยู่ในตำบลโป่งผามาจำลองไว้ในรถ แบ่ง เป็นสอง ส่วน คือ 1. ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ก็จะเป็นป้ายที่บอกแหล่งท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อของตำบลโป่งผา เช่น ขุนน้ำนางนอน ถ้ำหลวงนางนอน ไร่สตอเบอรี่ ดอยนางนอน เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2.ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นของดี ชุมชน ก็จะเป็นการ นำผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจำลองไว้ใน ในรถแห่ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ คือ ว่านใฝ่กวนอิม/สัปปะรด/ต้นสตอเบอรรี่/ดอกเบญจมาศ ขบวนของตำบลโป่งผาจะเน้นใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ เน้นรูปแบบเรียบง่าย ได้แสดงออกถึงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เนื่องจากพื้นที่ของตำบลโป่งผาเป็นพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรม มีกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มผู้ปลูกสตอเบอรี่ ว่านกวนอิม และกลุ่มผู้ปลูกสัปปะรด และผลิตภัณฑ์ที่นำมาตกแต่ง ขบวนวันนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของของในชุมชน โดยการสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มาให้ อบต.โป่งผาตกแต่งขบวนและการให้ร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วย ตามคำขวัญที่ ว่า “ เสน่ห์แดนดิน ถิ่นดอกไม้บาน สตรอเบอรี่หวาน ไวน์รสชาติดี ดอยนางนอนนามล้ำ มหัศจรรย์หนองน้ำพุ ถ้ำหลวงลืองาม นาม ตำบลโป่งผา”