ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 535 ครั้ง ]
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 25 60 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ร่วมกับวัดบ้านจ้อง ได้จัดพิธี เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดบ้านจ้อง โดยมี พนักงาน/ลูกจ้าง อบต.โป่งผา สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุตำบลโป่งผา เด็กนักรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโป่งผา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ด้วย